Om det är något som vi vet säkert är det att de flesta når en ålder då man inte orkar göra allt själv. Då är det viktigt att kunna förlita sig på att det finns fungerande äldrevård med god service att tillgå. Tyvärr är inte fallet alltid så – servicen kan variera väldigt och vissa drabbas hårt av detta.

När man nått en ålder där man är begränsad i sin vardag och kräver assistans råder det inga som helst tvivel att man bör få det. Det handlar om respekt och att visa omtanke för den äldre generationen genom att ge dem den vård, hjälp och sällskap de kräver.

Ett äldreboende är inte en självklarhet för alla

Hur framtiden ser ut när man blir äldre är svår att förutse. En del vill vara självständiga så länge som möjligt medan andra gärna kommer in på ett äldreboende så snart de får chansen. Vad många däremot inte är medvetna om är att alla inte får chansen att bo på ett hem för äldre, och ibland får man göra tuffa uppoffringar och beslut. Kanske lämna sin partner, eller flytta till en annan ort. Man kan nämligen aldrig vara helt säker på att hamna på det äldreboende man helst önskar.

Att bli nekad en plats på ett äldreboende är utan tvekan ett tufft besked, både för den äldre och de anhöriga till personen. Det finns historier där äldre par varit tvungna att säras efter att ha levt tillsammans flera decennier, men det finns även vissa fall där åldern inte tagits i beaktning utan personen tvingas bo kvar ensam i sin bostad. Är man 96 år och har klarat att bo själv fram till sin 97-årsdag kan man tycka att man har rätt att få en plats på ett äldreboende. Så är dock inte fallet, utan man måste uppfylla vissa krav. Om man bedöms klara av att bo kvar i sin bostad med hjälp av assistans av hemtjänst anses man inte vara i behov av att komma in på ett serviceboende. Man kan argumentera fram och tillbaka i detta ärende huruvida det är okej eller inte, men ur ett serviceperspektiv kan man tycka att det bör göras särskilda fall där man räknar med alla faktorer, även ålder.

Det är dock inte bara negativa aspekter kring äldreboenden, det finns minst lika många bra, om inte fler, äldreboenden med nöjda gäster som det finns av bristande kvalitet. Är du ute efter ett äldreboende i världsklass får du flytta till Alvesta. Där ligger nämligen det äldreboende som blivit utsett till Sveriges bästa. Men vad är det då som kännetecknar ett bra äldreboende? Enligt de boende är det närheten till naturen, gemenskapen och fikautbudet. Utöver detta har de även bingoaftnar och med tanke på att många av dem kommer från landsbygden har de saknat sällskap, något de får väldigt mycket av nu istället. De nämner även att personalen är utmärkt, vilket tyder på att servicen är god och än en gång påvisar vikten av att lägga prioritet i god vård och omsorg.

Stäng meny