När Coronapandemin slog till förändrades mycket när det gällde begravningar. Helt plötsligt fick det endast vara 20 deltagare under begravningen. På grund av detta blev digitala begravningssändningar populära.

Coronapandemi som pågick 2020-2022 var en omvälvande tid för många som under denna period behövde begrava en anhörig. Det var heller inte en lätt situation för landets begravningsbyråer. Det var många begravningsverksamheter som fick ställa in och ställa om. Vilken betydelse begravningsbyråerna har och vilken samhällsresurs de faktiskt är blev tydligt under pandemin. När en kontakt togs med en begravningsbyrå i Stockholm fick du tydlig information om vilka riktlinjer en begravning under coronapandemin hade. Begravningsbyrån var behjälplig med det som de kunde bidra med. De gjorde allt för att de anhöriga skulle få fina begravningar även om det var väldigt svårt på grund av restriktionerna.

Maxantal på en begravning var 20 personer

Begravningsbyråerna var tvungna att ställa om likt många andra branscher. Under pandemin införde begravningsbyråer möjligheten att sända en begravning digitalt för att alla skulle kunna delta på något sätt. Det fanns nämligen restriktioner på att en begravning inte fick samla mer än 20 personer. Det var Folkhälsomyndigheten som bestämde hur många som fick närvara på en begravning. Det fanns restriktioner om allmänna sammankomster där begravningar var undantaget och fick ha fler personer samlade än annars. Restriktionerna kring antal personer var satta för att förhindra smittspridning.

Direktsända digitala begravningar blev vardag under pandemin

För många blev direktsända begravningar något helt nytt. Men det välkomnades av väldigt många. Det är en tjänst som har funnits utomlands, men som nu fick ett genombrott även i Sverige. Digitala begravningar är med stor sannolikhet här för att stanna. Det möjliggör att anhöriga kan vara med och delta i en begravning även om det inte är fysiskt möjligt att närvara på plats.

Statistik av antalet avlidna i covid-19

I Sverige hade det dött 140 personer per 100 000 invånare i covid-19 i slutet av tredje kvartalet 2021. I juni 2022 var det 160,1 avlidna per 100 000 invånare i riket. Det finns på Socialstyrelsens hemsida statistik över antalet avlidna per region och på kommunnivå. Det har funnits skillnader i hur dödsantalet har mätts mellan olika länder. Det kan påverka statistiken i stort. Det är på grund av olikheterna i räkningen som det är svårt att jämföra olika länder med varandra.

Ingen närkontakt med andra utanför egna hushållet

Eftersom det fanns restriktioner kring närkontakt med andra människor utanför det egna hushållet var många restriktiva med att krama andra. Det påverkade stämningen hos begravningsdeltagarna. Under en begravning finner många stöd och tröst i att kramas. Sådana saker gjorde att begravningarna inte alls blev som förut tillsammans med att det endast fick vara ett visst antal i lokalen. Det fanns även olika restriktioner för själva begravningen och den efterföljande minnesstunden. Vilka restriktioner som gällde för minnesstunden berodde på hur den anordnades.

Coronapandemins påverkan på begravningar:

• Max antal var 20 personer.
• Olika restriktioner för begravningen och efterföljande minnesstunden.
• Digitala begravningar blev vanligt förekommande.

Stäng meny