Att vara utsatt på jobbet är något som många människor har fått erfara, inte minst inom vården. Som tur är finns det hjälp att få för att känna sig tryggare på jobbet – och hjälpen är i form av personlarm och annan säkerhet.

Det går ibland att läsa om personal på sjukhus som har blivit överfallna av aggressiva patienter och det har slutat med att de blivit skadade, ibland allvarligt. Säkerheten för personal som jobbar på bland annat sjukhus, fängelser och liknande platser är idag rätt låg och på många håll i landet kan det behövas något bättre för att de som jobbar ska kunna känna sig trygga. Att ha en kollega som följer med på en runda är inte helt fel eftersom det kan ge en större trygghet. Personalen bör aldrig jobba med patienter en och en just på grund av att de kan bli överfallna och skadade. Att vara två eller tre i ett team gör att de lättare kan ta hand om hotfulla patienter.

Vad är ett personlarm?

Ett personlarm är till för att vara ett skydd för en person. När personen känner sig hotad eller behöver hjälp kan denne trycka på larmet. Då ska det komma säkerhetspersonal till platsen för att hjälpa personalen med en aggressiv patient. Ett ett bra personlarm kan du ha på armen eller runt halsen, på sjukhus har sköterskor rockar med stora fickor. Larmet kan gömmas i en av dessa fickor för att inte patienten ska kunna se att personalen trycker på den.

Då kan de bli ännu aggressivare.

Många människor tänker nog att det finns enbart positiva saker att säga om personlarm. Det är positivt i den aspekten att personalen känner sig tryggare och vet att de kan få hjälp om de behöver. Det finns en sak som är negativ med ett personlarm. En person ska kunna trycka på det och få hjälp omedelbart av säkerhetspersonal. Men det är inte säkert att det alltid finns poliser eller väktare på plats på den delen av sjukhuset som personen som tryckte, är. Det gör att det kan ta lång tid att få den hjälp som behövs.

Stäng meny