Vi hör om det nästan varje dag, hur vårdpersonalen under corona har överbelastats. De tvingas jobba långa pass, hoppa över sin semester och dessutom ta hand om fler svårt sjuka patienter än de är vana vid. Pandemin gör också att flera har sjukfrånvaro, något som även det sätter hård press på personalen.

Det finns dock ett sätt att underlätta för den befintliga personalen, nämligen att hyra in arbetskraft. En aktör som arbetar med vårdbemanning är Curaliv. De erbjuder allt från undersköterskor till sjuksköterskor samt läkare och socionomer, alla med hög kompetens och erfarenhet.

Så kan man minska vårdskulden med vårdbemanning

Du har säkert hört talas om termen vårdskuld, men vad innebär det egentligen? Jo, när en pandemi som corona drabbar ett land och många blir sjuka blir inte endast de som insjuknar på grund av viruset drabbade, även de som lider av andra åkommor drabbas indirekt. Det finns helt enkelt inte plats för dem på sjukhusen och planerade operationer ställs till exempel in. Diagnoser och behandlingar skjuts alltså på framtiden och skapar en skuld i vården. Det är detta som kallas vårdskuld, alltså det antal patienter som inte får den vård de är berättigade till på grund av hårt tryck på vården.
Att minska vårdskulden utan hjälp är svårt. Befintligt personal arbetar redan mycket hårt och räcker inte till för de fall som inte är akuta. Här skulle hyrd personal kunna vara till stor hjälp. Med hjälp av sådan kan man fylla upp de hål som finns i bemanningen och underlätta för den befintliga personalen.
En konsekvens av pandemin är att många i vårdyrken faktiskt bränner ut sig och säger upp sig, något som gör att personalstyrkan hela tiden minskar. Då behöver man fylla på med ny personal genom vårdbemanning.

Fördelar med vårdbemanning

Curaliv har noggranna urvalsprocesser och sätter höga krav på kompetens. Det gör att den vårdgivare som behöver tillskott av personal alltid får sådan av högsta kvalitet. Vårdbemanning ger också möjlighet att kunna stoppa in personal exakt där det behövs. Genom att hyra personal kan man lätta bördan för den befintliga personalen och få in ny och fräsch arbetskraft utan att behöva nyanställa. I och med corona har vårdpersonalen drabbats hårt, även de som inte arbetar direkt med viruset. Den stora faran med det är att vi kan hamna i ett läge där det inte längre finns tillräckligt med kompetent personal för att bemanna vården. Det är ett fruktansvärt scenario att tänka sig.
Många undviker idag, på grund av pandemin, att söka vård fast de egentligen skulle behöva den. Det sker eftersom allmänheten är medveten om det hårda trycket på vården. Visste du att det till exempel sattes långt färre cancerdiagnoser 2020 än 2019? Det är något som har skett på grund av coronapandemin och som med all säkerhet kommer att bidra till den stora vårdskulden i framtiden.

Så kan vårdbemanning vara till nytta under corona

  • Hyrd personal minskar trycket på den befintliga
  • Vårdskulden kan minskas
  • Tillräckligt med personal gör att fler vågar söka hjälp vid sjukdom
Stäng meny