Att utöva mindfulness handlar om sinnesnärvaro där du, precis där du är, kan ta del av alla dess positiva hälsoeffekter. Minskad stress, oro, ångest och sömnproblem är några få av alla positiva effekter du kan få ut av att aktivt välja att göra mindfulness till en del av din vardag.

Mindfulness är idag en växande och allt mer populär metod fler väljer att ta till i ett försök att stilla stress och oro i sökandet efter ett inre lugn. Yoga, massage och mindfulness har alla en sak gemensamt; de leder till minskad stress och oro och ger en ökad balans i kropp och sinne. Mindfulness innebär närvaro, såväl i kropp som sinne. Att denna metod kommit att bli en allt mer växande och populär metod kan tros gå hand i hand med den ökade psykiska ohälsan vi upplever i dagens samhälle.

Närvaro i vardagen

Att mindfulness innebär sinnesnärvaro betyder att du, vid utövandet av mindfulness arbetar med din medvetna närvaro i de rörelser och övningar du utför. Medveten andning där du är närvarande i din andning kan lindra stress och sänder ett lugn ut i kroppen. Vad helst du gör när du utför mindfulness sker i direkt närvaro. Att ta en klunk vatten, att andas, att tugga är alla saker du kan prova på i medveten närvaro där dina upplevelser är det som styr. Är du medveten i det du gör? Du kan, där du sitter, prova mindfulness och välja att göra detta till en del av din vardag.

Hälsoeffekter vid utövandet av mindfulness

Effekterna av all typ av sinnesnärvaro där vi tillåter kroppen att få vara i frid tycks ha en rad goda och positiva effekter på vår hälsa. Vid utövandet av mindfulness tillåts vi hantera tillstånd som påverkar vår hälsa negativt. Minskad stress, kroppsliga smärtor, psykisk ohälsa och minskade sömnbesvär är några få, men viktiga, positiva hälsoeffekter vi kan utvinna när vi väljer att ta till oss och utöva mindfulness i vår vardag. Hälsoeffekterna är många och positiva, och du kan börja idag.

Stäng meny