Att rökning är mer eller mindre OK på arbetsplatser är en konsekvens av en långtgående kampanj där myndigheter har försökt trappa ner på vårt rökande. Rökrutorna flyttas längre och längre bort från entréerna. Men vi som snusar, är det ok jämt att stoppa in en prilla under ett arbetspass – finns det några regler som talar för eller emot?

Det har aldrig varit så lätt att beställa snus online, och tillgängligheten är definitivt större idag än för bara några år sedan. Ändå är det många frågetecken kring snusets vara eller icke vara: hur är det nu, får man snusa på arbetsplatsen eller inte? Det finns egentligen inget rakt svar på den frågan.

Snusa är okej – lite var stans

Trots att många arbetsplatser har fått grönt ljus att införa tobaksfria arbetstider så gäller det faktiskt inte snuset. När det gäller rökning är det både en fråga om ett större folkhälsoarbete som myndigheter bedriver, i kombination med att det går att argumentera för förlorad arbetstid. En arbetsgivare kan därför hävda att rökningen tar för mycket tid från ordinarie arbetstid, och icke-rökande kollegor kan klaga över rökarnas ”extraraster”. En snusare kan dock lugnt sitta kvar vid sitt skrivbord och fortsätta fokusera på det den arbetar med. Även om kommunen kan införa en tobaksfri policy, så är det med andra ord svårt att ”komma åt” snusarna.

Inom landstinget är det lite skillnad. Där har man infört stränga restriktioner mot tobak och där får personalen på sjukhus inte vara i kontakt med patienterna om de har rökt eller snusat. Landstinger har dock fler anställda än så, och därför är egentligen både vaktmästare, chaufförer och lokalvårdare innefattade i denna restriktion. Här har det pågått en lång debatt om hur man kan, och om man bör, förhindra övrig personal att ta en prilla under arbetstid. Inom privat sektor som kontor och liknande brukar det inte vara ett problem att man tar sig en snus då och då.

Många menar att ett snusförbud till skillnad från ett rökförbud mest är integritetskränkande, och hänvisar till att många av de anställda gått över till snus just för att vänja sig av vid att röka. Har du någon erfarenhet av snusförbud på ditt jobb? Skriv till oss och berätta.

Stäng meny