Vad är viktigt för medarbetare att känna på arbetet? Och hur ska en arbetsgivare tänka för att bli den bästa arbetsgivaren, där anställda trivs och förhoppningsvis stannar?

 

De allra flesta, låt säga alla, vill ha en trygg arbetsplats att gå till. Ingen vill känna sig rädd på jobbet. Med rätt hjälpmedel och bra översyn blir en otrygg plats, tryggare. Med personlarm utrustade med 3G, fallarm, inomhuspositionering och GPS till de som arbetar i en otrygg miljö, bidrar du som arbetsgivare till att förstärka tryggheten.

 

Bästa arbetsgivaren och trygghet

När Sveriges bästa arbetsgivare framröstades i Universums stora, årliga undersökning baserades bland annat urvalet på att medarbetare värderar trygghet så högt. Alla vill kunna få vara sig själv på jobbet, våga komma med nya, egna idéer utan att vara orolig för att dömas ut och att känna sig bekväm. Trygghet är ett brett begrepp och innebär både säkerhet i det sociala, på pappret (anställningstrygghet) och fysiskt. Mer om detta går det att läsa om i denna artikel från Dagens Industri.

 

Förbygg hot och våld i arbetsmiljön

I flera yrken finns det faktiskt hot och våld som en risk i arbetsmiljön, till exempel i polisen, för de inom vård och ibland även i skola. Då kan det vara värt att på sina ställen ha personallarm men framförallt ska arbetsgivaren utreda riskerna och vidta åtgärder för att arbetstagaren ska kunna ha möjlighet att kalla på snabb hjälp. Riskerna på arbetsplatsen ska förebyggas så långt det går, med säkerhetsrutiner och information samt utbildning. Inte minst till nyanställda. Mer om detta går det att läsa om Arbetsmiljöverkets föreskrift om Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:02.

 

I Svenska Dagbladet går det att läsa om hur hot och våld tyvärr är vanligt inom vård och omsorg, till och med på äldreboenden. Det kan vara svårt för personal att utföra vårdinsatser med vårdtagare som uppträder våldsamt, eller anhöriga till den som är skadad eller sjuk. Då kan det krävas väktare på plats för att hindra våld och hot, för att lugna och skapa en tryggare stämning. Inte minst för de anställda men också för andra som även de är vårdtagare på plats.

Stäng meny