När en idrottsskada är ett faktum är det viktigt att kunna hantera den på ett bra sätt. För att kunna göra det är mental träning avgörande. Genom att träna mentalt kan du återhämta dig snabbare och må bättre under rehabiliteringen.

Att råka ut för en skada är aldrig roligt eller angenämt. Med en skada kommer det inte sällan förändringar i vardagen när du håller på med en sport. Rutiner och fasta hållpunkter i vardagen förändras ofta. Det kan vara väldigt utmanade. Du kan inte träna som vanligt och inte delta i de aktiviteter som du brukar. Detta kan påverka dig mentalt. Även alla känslor som kommer med en skada kan ha en negativ inverkan på ditt mentala tillstånd. Tillsammans kan alla dessa faktorer riskera framkalla mental ohälsa där ångest och oro ingår. Därför är det av största vikt att lägga tid på mental träning även när du är skadad. Att ta hjälp av en mental tränare har många fördelar när du är skadad. När du tar hjälp kan du få verktyg och metoder som är anpassade efter dig som individ och dina förutsättningar.

Fokusera på mental träning när du är skadad

När skadan är ett faktum är det stor risk att motivationen minskar, frustrationen väller över dig och uppgivenheten kommer som ett brev på posten. Din mentala hälsa påverkar hur du hanterar en sportskada. Därför är det likt den fysiska rehabträningen viktigt att arbeta med det mentala. Det är en fördel att träna på medvetenhet och ökad närvaro i nuet. En mental tränare kan hjälpa till och stötta. Om skadan var traumatisk på något sätt är det bra att även få stöd för att kunna bearbeta händelsen och hantera eventuella rädslor.

Förebygg skador med mental träning

När du tränar mentalt kan du läka din skada snabbare genom att inte ha för bråttom att komma igång med den vanliga träningen igen. Dessutom kan andningsövningar bidra positivt till att skadan läker. Att träna mentalt kan även ha många fördelar för att förebygga skador. Att träna på mindfulness kan minska risken för att en olycka ska inträffa.

Fördelar med mental träning vid skada:

  • Öka kvaliteten på rehabiliteringstiden och påskynda den.
  • Stress, oro och ångest kan minimeras under skadeperioden.
  • Andningsträning är positivt för att syresätta vävnader.
Stäng meny