Botox används idag på flera olika sätt, ibland oväntade sådana. Du känner säkert till hur botox kan brukas som skönhetsbehandling, till exempel för att släta ut rynkor i ansiktet. Men botox kan också motverka överdriven svettning och minimera migrän samt huvudvärk.

Det finns flera fördelar med att göra botox i Göteborg hos Dr Oest som erbjuder beprövade och säkra tekniker inom injektionsbehandling. Du får också tillgång till föryngringsbehandling med botox, som begränsar nervimpulser i det injicerade området. Göteborg är Sveriges andra största stad och här kan du ta del av nöjesliv och shopping samtidigt som du genomför säkra skönhetsbehandlingar med botox.

Användningsområden för botox

Botox är en muskelavslappnande injektion som används för att behandla rynkor på flera olika ställen på kroppen, som:

  • Bekymmersrynkor mellan ögonen
  • Horisontella pannrynkor
  • Kråksparkar (rynkor i utkanten på ögonen)
  • Rökrynkor runt munnen
  • Rynkor kring hals och käke

Det finns också många andra områden där botox kan avhjälpa olika besvär och sjukdomstillstånd. Det kan användas för att behandla käkmuskeln i medicinskt och estetiskt syfte. Både tandgnissel och spänningshuvudvärk kan botas på detta sätt. Behandlingen har använts länge för att åtgärda spasmer, svettningar, skelning och migrän. Allt fler efterfrågar metoder utan kirurgi för att skapa en föryngrande effekt, men det har också visat sig ha andra fördelar.

Förbered inför botox

Att ha spänningshuvudvärk kan trigga migrän, vilket kan avhjälpas med botox. Det är ett muskelavslappnande medel som blockerar kontakten mellan nervändar och muskelfästen. Du kan förbereda dig för en botoxbehandling genom att undvika att ta blodförtunnande läkemedel. Det är också viktigt att du är frisk i behandlingsområdet, du bör inte ha utslag där du ska få injektioner.

Resultat av botox

Botox kan ge goda resultat vad gäller svettning, vilket är positivt då var tjugonde svensk idag lider av kraftig sådan. Svettningarna kan enligt ny forskning behandlas med injektioner av botox, vilket bevisats av forskare vid Umeå universitet. För många innebär svettningarna att de måste anpassa en stor del av livet, där de inte kan ha lika många sociala kontakter och utvecklar psykiska problem. Botox blockerar svettkörtlarna. Inom två veckor börjar behandlingen verka och håller sedan i sig i cirka nio månader. Behandlingen har inte så många biverkningar. Det finns dock en nackdel i att behandlingen måste upprepas med jämna mellanrum, samt att den kostar mycket pengar. När patienterna fick kraftig svettning i händer och armhålor uppgav de att detta påverkade deras livskvalitet allra mest. Detta borde därför prioriteras när resurserna är få inom vården.

Botox kan användas för att behandla spänningshuvudvärk och migrän, där behandlingen bör utföras av legitimerade läkare. Det används i smärtlindrande syfte och ger tillfällig avslappning av muskulaturen. När musklerna slappnar av skapas inte längre smärtrelaterade spänningar. En annan positiv effekt av botox är att den kan behandla platysman, en tunn muskel på halsen. Denna muskel kan dra ansiktet neråt, men botoxbehandling av området kan skapa ett ansiktslyft av den nedre delen av ansiktet. Då blir käklinjen mer definierad och hängande mungipor åtgärdas. En del använder också botox för att åtgärda ”gummy smile” som innebär att tandköttet visas vid leende.

Stäng meny