Friskvårdsbidraget är något som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda. Det innebär att du får ersättning för utlägg i samband med träning och motion. Bidraget omfattar många olika typer av aktiviteter och är tänkt att leda till friskare och hälsosammare medarbetare.

Allt tyder på att både anställda och arbetsgivare tjänar på friskvårdsbidraget. Det är många som utnyttjar möjligheten att få sitt gymkort eller sin massage betald av arbetsgivaren, och därigenom förbättrar både sin hälsa och arbetsprestation. Men du behöver inte gå på gym för att utnyttja bidraget, det är många aktiviteter som ryms inom friskvårdsbegreppet. Några exempel är bowling, kostrådgivning, ridning, simning och utförsåkning. På Skatteverkets hemsida kan du se fler exempel.

Vad är friskvårdsbidraget?

Friskvårdsbidraget är en personalförmån som en arbetsgivare kan välja att ge till sina anställda. Syftet är att öka välbefinnandet, minska sjukdomar och öka rörligheten bland arbetstagare. Det är alltså inte säkert att just din arbetsplats erbjuder friskvårdsbidrag, eftersom bidraget är ett frivilligt erbjudande från din arbetsgivare. Här efter på din arbetsplats om du har möjlighet att få bidrag, ibland kan det hända att företaget missat att kommunicera erbjudandet. I dagsläget har ungefär en tredjedel av alla svenska anställda möjlighet att få ersättning för utlägg som går till friskvård och motion. Friskvårdsbidraget är skattefritt för den anställda, och det finns en del regler kring bidraget. Arbetsgivaren måste ge all personal inom företaget samma erbjudande för att det ska vara skattefritt. Maxbeloppet ligger på 5 000 kronor på år, men beloppet kan skilja sig mycket åt bland olika arbetsgivare. Det kan hända att din arbetsgivare har satt ett lägre tak.

Fördelar med friskvårdsbidrag

Många studier visar att sjukfrånvaron minskar bland personal som är aktiv och motionerar, medan stillasittande arbete är kopplat till ohälsa. För företag finns alltså många fördelar med att erbjuda friskvårdsbidrag till sina anställda. Dock finns en risk att det endast är de redan aktiva medarbetarna som utnyttjar erbjudandet, därför kan företag välja att satsa på extra åtgärder. Det kan vara allt från inspirerande föreläsare till utformning av individuella hälsoprofiler. Vissa företag låter sina anställda träna på arbetstid, med gott resultat som följd. Oftast påverkas inte produktionstakten, trots att de anställda tillåts träna någon eller några timmar i veckan. Många företag noterar istället färre sjukanmälningar och en ökad trivsel på arbetsplatsen.

Stäng meny