Ett yrke som kanske inte dyker upp som första association när man säger ordet ”service” är begravningsentreprenör. Ändå finns de där i ens perifera vardag ända tills den dagen är kommen när man behöver deras hjälp och expertis. Att arbeta som begravningsentreprenör är å ena sidan ett tungt jobb, men många vittnar om en ökad förståelse för livet och döden. Medelåldern varierar runt 35-45 år, och man behöver vara öppen och lyhörd för att göra ett bra jobb. 

Fjällmans begravning i Göteborg lägger man stort värde i gott bemötande hos sina kunder. Där vet man att en omsorgsfull och vänlig inställning till kunden skapar trygga relationer, som i slutändan kan leda till den ceremoni man önskar sig den anhörige som gått bort. Att arbeta med folks sorg dagligen gör att man får en respekt inför döden och betraktar den som en naturlig del i livets gång.

Vad krävs det då av en för att man ska vara en lyckad begravningsentreprenör? Och hur formas ens bild av döden? Många kanske skulle gissa att man blir luttrad inför döden, men snarare får man en förstärkt relation till den: ett respektfullt avstånd och en ökad förståelse för livet, menar de flesta i branschen. För att lyckas behöver man ha ett öppet hjärta, och vara en bra människokännare.

Begravningen påminner oss om livet

En begravning är tänkt att vara en minnesceremoni för någon som har gått bort, och det är ett tillfälle för alla som varit involverade i den bortgångnas liv att få lära känna varandra, prata om minnen om den som dött och få kämpa tillsammans för att motta den tomhet som den bortgångne lämnar efter sig.

Medelåldern för en begravningsentreprenör är runt 35-45, även om det förekommer betydligt yngre. Läs till exempel om 19-åringen som startade en begravningsbyrå i Kalix. Som 19-åring blir han Sveriges yngste begravningsentreprenör, och drivs precis som många andra av att få människor att se ljuset under de svårare perioderna i livet.

Utmaningar med begravningar

Vad är då den största utmaningen som begravningsentreprenör? Att arbeta med begravningar och folks smärta och sorg är inte en lätt uppgift. Det krävs att man är lyhörd, lugn, öppen och bra på att samtala. För många är det en självklarhet att lägga sin energi på att möta folk i dessa svåra stunder. En av de största utmaningarna verkar dock inte vara att lugna en människa i sorg, utan snarare att försöka reda ut hur de vill ha begravningen. Många familjer blir osams och ibland kan det riva upp mycket starka känslor. Som begravningsentreprenör står man i mitten, och fungerar ibland som en länk mellan de olika viljorna.

Att arbeta med begravningar krävs att man inte räds döden. Snarare behöver man en lugn och insiktsfull relation till detta oundvikliga, som dessutom är ens levebröd. Att inte rädas en död kropp är viktigt, och många luttras i att möta döden med lugn och heder. Hör reportaget i SR om en begravningsentreprenör som dagligen jobbar med kremering, gravästtning och begravningar.

Stäng meny