Ordet service kan innebära flera olika saker. En del förknippar det med att serva bilen medan andra menar att det är hur man blir bemött på restaurang. Service är alltså något som har flera olika innebörder och det är detta som gör det så intressant att gräva djupare i ämnet. För hur känner man egentligen igen god service?

Service handlar kort och gott om att vårda och erbjuda stöd, och kanske är det därför det är ett ord som används i så många olika sammanhang. Oavsett om det är att vara artig och hjälpsam eller att vara bemötande och förstående när man ska ta hand om någon annan. Har man någon gång fått god service tar man det sällan för givet. Det samma gäller om man arbetat inom service. Att bemöta god service är minst lika viktigt som att vara serviceinriktad. Om en kund inte respekterar en eller tar ens arbete för givet är det lätt att tappa motivationen och inte fortsätta ge ett gott bemötande. Det handlar helt enkelt om att ge och ta.

Olika typer av service

Att bli behandla med värdighet och att få det man betalar för är något som de flesta skulle hålla med om är viktigt. Grundprincipen med service är just detta. Man ska bli bra bemött, få svar på frågor och få den vård eller uppmärksamhet som krävs i situationen. Som vi tidigare nämnde är service ett vidsträckt begrepp som går att applicera i flertalet olika situationer och yrken. Här nedan går vi kort igenom de främsta serviceområdena och vad som är centralt för just dem.

Serviceyrken

Efter gymnasiet är de många som får ett jobb inom just service. Det kan vara att stå i kassan i en klädbutik, servera mat på restaurang eller att jobba inom äldrevården. Det centrala är att man arbetar med att ge service och betjäna kunder inom olika segment. I klädbutiken ser man till att kunden får hjälp med att hitta rätt storlekar och förmedlar tips medan man inom äldrevården ser till att brukarna får sina mediciner och städar åt dem. Det finns även serviceyrken som är mer komplicerade och som kräver mer ansvar. Ett exempel är läkare, busschaufförer och mäklare. Egentligen går det att koppla de flesta yrken till service, men det är som sagt ett visst antal arbeten där uppgifterna kretsar kring just bemötande och vårdande.

Service av produkter

Ibland handlar service inte om bemötande, utan istället att vårda olika produkter. Det kan vara bilen, telefonen eller ett fint armbandsur. Man pratar då om att lämna in saker på service. Istället för att köpa nytt hela tiden håller prylarna bättre om man alltid ser till att de är i ett bra skick och inte slits ut i onödan. När det kommer till bilar är det otroligt viktigt att regelbundet serva bilen, annars riskerar man att den inte blir godkänd i besiktningen. Vad som räknas som service kan skilja sig åt. Enligt vissa är det att fylla på olja och spolarvätska, medan andra menar att man grundligt ska se över bilens alla funktioner.

Stäng meny