Att svettas ovanligt mycket kan vara svårt att prata om. Ofta känns problemet alltför genant och det kan till och med ta emot att söka vård. Överdriven svettning, hyperhidros, innebär överaktiva svettkörtlar. En sjukdom utan känd orsak, men som ofta påverkar den drabbade såväl fysiskt som psykiskt.

Den som drabbas av hyperhidros svettas helt enkelt ovanligt mycket från ett eller flera ställen på kroppen. Ofta värst drabbat är områden med mycket svettkörtlar, exempelvis fötter, händer och armhålor, men många svettas även från bröst, rygg, ljumskar och huvud. Att ständigt svettas kan leda till flera fysiska besvär, såsom svampinfektioner, hudirritation och eksem. Många upplever även en psykisk påfrestning, ofta i form av ångest, stress eller depression. Det är inte ovanligt att vardagslivet helt anpassas och begränsas efter sjukdomen. Den drabbade kanske undviker sociala sammanhang, fysisk ansträngning eller andra miljöer och situationer som riskerar att bli besvärande. Livskvaliteten kan helt enkelt försämras på många plan.

Sök professionell behandling

Att besöka en svettmottagning kan vara ett avgörande första steg mot ett liv utan besvärande svettningar. På en mottagning arbetar legitimerade specialister inom området, såväl läkare som sjuksköterskor. Patienten börjar med konsultation för att se vilken behandling som är aktuell. Vanligtvis brukar en patient först ha fått pröva (och utesluta) receptfria preparat, såsom uttorkande antiperspiranter (aluminiumklorid), innan det blir aktuellt att gå vidare med professionella lösningar. Det finns flera sorters behandlingsvarianter och de flesta är enbart symptomlindrande. De botar med andra ord inte sjukdomen utan riktar snarare in sig på att lindra besvären.

  • Botulinumtoxin – Behandling med botulinumtoxin är en metod som hjälper de flesta. Hur länge effekten varar brukar variera, men vanligtvis tar det 3-12 månader innan ny behandling krävs. Denna behandlingsform innebär sprutor av läkemedlet botulinumtoxin (Botox eller Xeomin), som i sin tur blockerar de nervimpulser som går till områdets svettkörtlar.
  • Läkemedel – Det finns tabletter (antikolinerga läkemedel) som minskar svettningar. Ibland tas dessa separat, andra gånger i samband med en botulinumtoxinbehandling.
  • Mikrovågsbehandling (miradry) – Miradry är en mikrovågsbehandling för armsvett som tar död på områdets svettkörtel. Det ger därför bestående svettreduktion och omedelbar effekt. Behandlingen reducerar även hårväxt och svettlukt.
  • Jontoforesmaskin – Ett vattenbad kopplat till svag ström som visat sig ge god lindring vid behandling av handflator, fotsulor, ansikte och armhålor. Fullständig effekt kräver flera behandlingar samt underhållsbehandling. Det kan ta ett par försök innan rätt strömstyrka och frekvens hittats för patienten.
Stäng meny