Att arbeta inom vården kan vara ett fantastiskt yrke, men även påfrestande för kropp och sinne. Psykologiska aspekter som stress kan påverka hälsan. Yrket kan också innebära att kroppen utsätts för ergonomiska ställningar som ger krämpor eller minskad fysisk förmåga. För att inte utsättas för detta är det viktigt att vara rätt rustad vid arbete inom vården. Det är viktigt att de anställda har bra skor och tänker på att arbeta ergonomiskt.

vårdenVårdarbetare har en av de viktigaste uppgifterna i vårt samhälle och många älskar sitt yrke. Men vården innebär också en del risker för de anställda med tanke på det hårda arbetet. Att de själva får ont i kroppen till följd av tungt arbete eller påverkas psykiskt är inte helt ovanligt. Därför är det viktigt att anställda inom vården tar hand om sig själva på ett bra sätt för att inte själva bli sjuka.

Det positiva med att arbeta inom vården

Att få spendera sitt liv med att hjälpa andra människor är otroligt givande. Det innebär att tiden för arbete inte bara blir en inkomstkälla, utan även ett sätt att ge till samhället och få tillbaka i form av tacksamhet. Detta kan stärka självkänslan och det personliga värdet inombords. Att arbeta inom vården innebär en otroligt viktig uppgift. Vårdarbetare gör trots allt skillnad varje dag på individnivå och ska känna sig stolta över sin insats.

Ergonomi och viktig utrustning

Att arbeta inom vården innebär ofta tunga lyft och obekväma arbetsställningar som är viktigt att hantera rätt. Genom att arbeta ergonomiskt tar kroppen inte skada på samma sätt som annars. Tänk därför på att följa de ergonomiska föreskrifter som finns på arbetsplatsen, även om det till en början kan kännas onödigt. Rygg och axlar är kroppsdelar som lätt tar stryk när lyft och arbete inte utförs på ett optimalt sätt för kroppen. Arbetet innebär också att fötterna utsätts för en stor påfrestning och kräver särskild omsorg. Att använda bra skor är därför mycket viktigt. Ett tips är att använda joya skor som skonar fötterna mot värk och förebygger ryggproblem.

Stresshantering

Vårdarbetare har ett yrke som ställer höga krav på prestation och engagemang. Att ha någon annans liv i sina händer kan också vara en tanke som orsakar en underliggande stress. Tillgången på personal är heller inte alltid den bästa och kan vara en ytterligare stressfaktor.

Det är vanligt att personer som arbetar inom vården upplever yrket som mycket stressigt emellanåt. Att lära sig hantera stress kan underlätta enormt. Att våga lyssna på sin kropp och sina känslor är det allra viktigaste. Det finns också andningsövningar och meditationsövningar som kan hjälpa en person att hantera stress på ett mycket bra sätt. När hjärnan upplever stress resulterar detta i snabbare andning och hjärtrytm, men genom att medvetet andas långsammare motverkas detta. Att inte överanalysera problem och fastna i negativa tankebanor är ytterligare ett sätt att minska stress, både i arbete och vardagslivet. Det är viktigt att lyssna på kroppens signaler och ta hand om sig själv innan det gått för långt.

Stäng meny