Pollenallergi ger tydliga besvär med nästäppa, röda och kliande ögon, rinnsnuva och upprepade nysningar. Du kan få varierande svårigheter beroende på hur hög känslighet du har för pollen, samt hur mycket och vilka sorters pollen det finns i luften. Det går att behandla pollenallergi på olika sätt. Nu är det också möjligt att kolla upp vilken sorts pollen du är allergisk mot.

Att ha pollenallergi är en besvärande åkomma då det leder till inskränkningar i vardagslivet. Denna form av allergi kallas också för hösnuva och uppkommer som ett resultat av att kroppens immunförsvar reagerar på pollen. Vanliga ämnen som kan sätta igång en allergi är gräs- och björkpollen. Vid den allergiska reaktionen frisätts histamin samt andra ämnen som bekämpar det som kroppen upplever som främmande och skadligt.

Symtom vid pollenallergi

Typiska symtom som uppkommer vid pollenallergi är:

  • Frekventa nysningar
  • Nästäppa och vattnig snuva
  • Klåda i näsan
  • Trötthet
  • Röda, rinniga och kliande ögon

I vissa fall kan pollenallergi påverka luftrören och orsaka andnöd samt rethosta. Det blir ofta värre när du anstränger dig. Besvären med pollenallergi påbörjas under pollensäsongen. Det är vanligast med björkpollen under våren, vilket sedan avlöses av gräspollen under sommaren. Under sensommaren kan pollenallergi orsakas av gråbopollen.

Behandlingsmetoder

Det är viktigt att behandla pollenallergi då detta kan förebygga astma. Forskningsstudier har visat att behandling med pollenvaccin eller särskild allergenspecifik immunterapi kan förebygga barnastma. Vissa studier visar att barn med pollenallergi som enbart har rinit som symtom utvecklar astma i mindre utsträckning om de erhåller behandling med vaccintabletter. Pollenvaccinering innebär att en liten dos av gräs- eller björkpollen ges regelbundet, vanligtvis via injektioner i huden. Vaccinationen kan också ske genom att en tablett läggs under tungan en gång per dag i tre års tid. Detta vänjer immunförsvaret vid pollenextraktet och ger ofta en stark lindring av symtomen.

Utredning för pollenallergi

För att kolla upp om det verkligen är pollen som orsakar allergi går det att göra ett allergitest. Det är enklast att kontakta en vårdcentral eller en barnläkarmottagning. I utredningen får du berätta vilka besvär du upplever samt lämna ett blodprov. Ett pricktest kan göras för att ta reda på om huden skapar allergiantikroppar mot vissa ämnen.

Mätningar av luftburet pollen

Var femte person drabbas av pollenallergi. Allergiker behöver ha tillgång till lättåtkomlig information kring rådande pollensituation, vilket underlättar planering och hantering av sjukdomen. Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs Universitet gör prognoser gällande allergiframkallande pollen för ett par dagar framåt i tiden. Prognoserna utvecklas i samarbete med SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Allmänheten kan ta del av prognoserna via media och olika hemsidor.

Universitetet levererar även pollenrapporter till vården, vilket omfattar prognoser för de närmaste två till tre dygnen samt information om uppmätta pollenhalter. Denna polleninformation kan användas för att ställa diagnos, garantera patienternas säkerhet vid allergivaccinering och för att läkare ska kunna ge information kring den rådande pollensituationen. Pollendata är viktiga verktyg som används när kliniska provningar görs av allergiläkemedel. Graden av pollen i luften kan påverka luftkvaliteten samt samverka på olika sätt med luftföroreningar, vilket innebär att rapporter även ingår i den allmänna luftövervakningen.

Stäng meny