Människor lever allt längre och en värdig ålderdom är alla förunnat. Med hög ålder kommer ofta problem med krämpor. Kroppen är stelare, balansen är inte som förr och stöd för egenvården är ett måste. När det inte längre går att nå till tårna behöver du hjälp med fotvård.

Fötterna bär ett stort lass. De ska tåla det mesta och som ung lägger du troligen inte så stor vikt vid hur de mår. Men när åren går märker du att de blir torra, får förhårdnader och naglarna blir grövre. Fötterna ger sig till känna och om du får en av de vanligaste åldersrelaterade sjukdomarna, diabetes, då kan regelbunden fotvård vara livsviktigt.

Rätt produkter ett måste

En av de åkommor fötter drabbas av hos äldre är fotsvamp. Fotsvamp trivs i varm och fuktig miljö. Tjocka, åtsittande strumpor och bristande hygien kan ge upphov till fotsvamp. Det kan klia, svida och ge flagande hud. När det kommer till att sköta fötter är det viktigt att välja fotvårdsprodukter som håller måttet. Produkter som är framtagna för att motverka svamp och som snabbt tränger in i huden utan att kladda. Vanliga mjukgörande krämer gör i regel inte samma nytta när det kommer till svampangripen hud.

Små sår får inte föraktasSmart,Asian,Doctor,Holding,Leg,Of,Old,Stroke,Patient,In

Äldre människor ligger gärna och vilar i samma ställning under lång tid. Personal inom äldreomsorgen bör uppmuntra till rörelse eller hjälpa till att ändra liggställning. Trycksår är ett stort problem som lätt uppkommer vid skör hud, hälarna är speciellt utsatta och kan lätt bli drabbade av svårläkta fotsår. Hos en äldre människa kan detta ställa till stor skada. Speciellt vid sjukdomstillstånd som diabetes. Diabetes ger nedsatt blodcirkulation och fot- och bensår blir då svårläkta. Vid regelbunden fotvård i preventivt syfte kan sår förhindras. Det kan vara sår som i regel kräver långvarig antibiotikabehandling som är en tuff behandling för äldre människor.

Underskattat behov

Vikten av fotvård behöver belysas då fötternas hälsa är lika betydelsefull som övriga delars av kroppen. Under corona pandemin har många fotterapeuter blivit utestängda från äldreomsorgen då de blivit betraktade som besökare och inte personal. Fotterapeuter har medicinsk utbildning och kunskaper som inte den ordinarie personalen har. Dessutom är fotvård ett tillfälle för beröring och en behaglig upplevelse för fötter som troget burit din kropp i många år.

Stäng meny