Kvaliteten på vården är något som påverkar oss alla, och ingen lämnas oberörd när man pratar om personalbristen inom vården. För många som slutar inom vården handlar det om att man upplevt att arbetstiderna varit oflexibla och att arbetsbördan är för hög. Många löser det genom att arbeta som bemanningssköterskor, eftersom det finns en del fördelar man kan dra från det. 

Medlink är ett bemanningsföretag som känner till vikten av vålmående personal inom vården. Hos dem får de anställda chansen att lägga upp sina arbetstider själva och välja när de vill vara tillgängliga för arbete och inte. Många väljer att kombinera en fast tjänst med visstid som hyrläkare eller hyrsköterska, eftersom man få har större flexibilitet och möjlighet att påverka sin arbetstid mer.

För många är vården ett drömjobb

Det finns också de som drömmer om ett jobb inom vården. Läs den här artikeln i tranastidning.se, som beskriver unga människor som utbildar sig inom vården och som dessutom passar på att lära sig svenska och integreras i samhället. Vården beskrivs ofta i negativa ordalag i medierna, något som många vårdanställa tycker är tråkigt eftersom de trivs med sitt arbete. Inte nog med att man arbetar med människor, man får dessutom rädda liv. Dessutom behöver inte vården ha så fasta arbetstider och mycket att göra: många väljer att arbeta som sommarvikarie eftersom många kommuner erbjuder flera tusen kronor i bonus. Det finns alltså sätt att styra över sin arbetssituation, något som allt fler lockas till att göra.

Det som medierna tar upp är ofta de negativa sidorna inom vården. Folk larmar om problem som sopas under mattan, och mycket har att göra med att det finns för lite folk på plats som kan avlasta varandras arbetsbördor. Mycket problem som uppstår får man prioritera bort, och en del kan ha rent hälsoskadliga effekter på patienterna. Många vittnar om att patientsäkerheten minskar när det råder personalbrist inom vården, och de allra flesta är överens om att man behöver skjuta till fler folk inom vården. Problemet är bara att man är oense om varifrån man ska plocka personalen.

Stäng meny